Akademie Podatkowe

Projekt Akademii Podatkowych jest przedsięwzięciem organizowanym we współpracy z firmami i kancelariami podatkowymi. Dzięki zajęciom prowadzonym przez specjalistów w zakresie prawa podatkowego, uczestnicy mają szansę rozwijać praktycznie umiejętności oraz poszerzać wiedzę, a także poznać aspekty pracy w tej dziedzinie prawa. Akademia jest organizowana w formie cyklu zajęć warsztatowo-wykładowych, które prowadzone są przez praktyków prawa podatkowego. Na ostatnim spotkaniu uczestnicy mają okazję, by sprawdzić wiedzę nabytą w terakcie Akademii, zazwyczaj w formie testu. Dla najlepszych z nich przewidziane są nagrody.

Historia Akademii Podatkowej

Edycje organizowane w poprzednich latach

Akademie Podatkowe zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego:

Akademia Podatkowa 2014 – Podatki w praktyce

Cykl sześciu cotygodniowych zajęć prowadzonych przez ekspertów-praktyków z dziedziny prawa podatkowego w formie wykładowo-warsztatowej.

Więcej informacji w zakładce „Akademia Podatkowa 2014 – Podatki w Praktyce".

Akademia Podatkowa we współpracy z PwC

Cykl zajęć prowadzonych corocznie przez członków Sekcji Prawa Podatkowego oraz Konsultantów firmy PwC. Ostatnia Akademia w jego ramach odbyła się w roku akademickim 2012/13.

Akademia Doradcy Podatkowego

Cykl zajęć prowadzonych w formie wykładowo-warsztatowej w roku akademickim 2011/12 przez dr Annę Dumas – sędziego NSA oraz pracownika naukowego Zakładu Prawa Finansowego WPIA UJ.

Akademia Podatkowa Państw Świata

Cykl zajęć prowadzonych w roku akademickim 2010/11 przez członków Sekcji Prawa Podatkowego przybliżający uczestnikom regulacje systemów podatkowych innych państw.

Akademia Rachunkowości we współpracy z PwC

Cykl zajęć prowadzonych w roku akademickim 2009/10 w formie wykładów prowadzonych przez Konsultantów firmy PwC na temat podstaw rachunkowości oraz pracy biegłego rewidenta.