Jednym z istotniejszych wydarzeń organizowanych przez Koło jest konferencja podatkowa, odbywajaca się tradycyjnie na przełomie stycznia i lutego danego roku. W przeciwieństwie do Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego ma ona charakter studencko-doktorancki. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do inspirującej wymiany poglądów dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania prawa podatkowego. 

Dotychczasowe edycje: