Członkowie Koła Naukowego Prawa Podatkowego TBSP UJ:

Jan Prokopczak

Oliwia Groń

Anna Rutkowska

Radosław Ozimek

Joanna Bielecka

Bartosz Żak

Klaudia Siatka

Krzysztof Kawałek

Angela Piątek

Edgar Hadasik

Oktawia Sepioł

Klaudia Surmacz

Sebastian Czapliński

Aleksandra Dajnowicz

Marlena Bando

Filip Bakierski

Justyna Drożdż

Maciej Słomski

Magdalena Balcerzak

Kamil Kruk

Kamil Wiater

Izabela Dudek

Aleksandra Pawłowska

Aleksander Jochym

Michał Gruszka

Anna Niziołek

Adrian Aftanas