O nas

Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ jest organizacją studencką powstałą w 2014 r. w wyniku przekształcenia Sekcji Prawa Podatkowego, działającej nieustannie od 2004 r. Zrzeszamy osoby zainteresowane prawem podatkowym, pragnące poszerzać swoją wiedzę w tej dziedzinie nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Naszym głównym celem jest działalność naukowa polegająca na organizacji konferencji, warsztatów i spotkań, mających przybliżyć uczestnikom problematykę prawa podatkowego.

Opiekunem Koła jest prof. dr hab. Bogumił Brzeziński – profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kontynuując tradycję Sekcji, w tym roku akademickim planujemy organizację m.in. następujących przedsięwzięć:

- Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa Podatkowego,

- Akademia Podatkowa,

I Ogólnospolka Konferencja "Bezpieczne Podatki",

XIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego.

 

Wśród największych osiągnięć Koła Naukowego Prawa Podatkowego  (a wcześniej Sekcji) wyróżnić można:

- coroczną organizację Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego,​

organizację kilku edycji Akademii Podatkowej (współpraca z PwC oraz KPMG),​​

organizację Akademii Rachunkowości 2009/2010 we współpracy z PwC,​​

organizację Akademii Podatkowej Państw Świata 2009/2010 we współpracy z PwC,

cykliczną organizację wraz z Zakładem Prawa Finansowego UJ Polsko-Niemieckiego Seminarium Prawa Podatkowego.

 

Pozostałe:

- wydanie zbioru pt. "Prawo podatkowe. Testy dla studentów" Izabela Andrzejewska-Czernek (red.), Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa 2007, stan prawny na 1 października 2007 r., którego współautorami są byli członkowie SPP,

- współpraca z zaprzyjaźnionymi uczelniami w zakresie uczestnictwa i organizacji konferencji naukowych,​

- organizacja wizyty szkoleniowej w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.