Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2016 roku było organizatorem III Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pt. ,,Rola podatków pośrednich w polskim systemie podatkowym''. Konferencja odbyła się w dniu 25 stycznia 2016 r. w sali Refektarz, mieszczącej się w budynku Collegium Wróblewskiego przy ulicy Olszewskiego 2 w Krakowie.

Celem konferencji było stworzenie pola do dyskusji nad miejscem i znaczeniem podatków pośrednich w polskim prawie podatkowym. Wybrany temat pozwolił zastanowić się zarówno nad konstrukcją podatków pośrednich, istotną ze względu na ich dominującą pozycję we wpływach budżetu państwa, jak również nad ryzykiem podatkowym generowanym przez złożoność przedmiotowych regulacji i jej częste zmiany. Chcieliśmy, aby uczestnicy podejęli refleksję nad powiązaniem podatków pośrednich z przebiegiem zjawisk gospodarczych, ich oddziaływaniem na decyzje podmiotów gospodarczych oraz problemami związanymi z harmonizacją podatkową w krajach Unii Europejskiej. 

Udział w konferencji może mieć charakter czynny (poprzez wygłoszenie referatu) oraz bierny. Długość referatu nie powinna przekraczać 15 minut.

Pliki do pobrania:

Regulamin Konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram

Sponsorzy Konferencji:

 

 

 

_________________________

Patroni Konferencji:

 

_________________________